3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1H-инден (Трицикло(5,2,1,0)дека-3,8-диен; 1,3-циклопентадиен димер)

C₁₀H₁₂
512

Госучёт: -

Разм.: мг/м³

Тв.: да

ЛОС: нет

CH: да

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,01

Кл.: -