Метилацетилен (Пропин; аллилен)

C₃H₄
536

Госучёт: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: да

ПДК м.р.: 3

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 4