Бут-1-ен (альфа-Бутилен; 1-бутен; 1-бутилен; этилэтилен; н-бутен)

C₄H₈
502

Госучёт: Бутилен

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: да

ПДК м.р.: 3

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 4