2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен; гамма-бутилен; изобутен)

C₄H₈
0514
2-Метилпроп-1-ен

ПДК м.р.: 10

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 4

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: да

Госучёт: -