Пента-1,3-диен (1-Метилбутадиен (смесь изомеров); 1,3-пентадиен)

C₅H₈
0520
Пента-1,3-диен

ПДК м.р.: 0,5

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 3

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: да

Госучёт: -