Дихлорфторметан (Фтордихлорметан, монофтордихлорметан)

CHC₁₂F
858

Госучёт: Дихлорфторметан (фреон 21)

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

ПДК м.р.: 100

ПДК с.с.: 10

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 4