Дихлорбута-1,3-диен (2,3-Дихлор-1,3-бутадиен; дихлорбутадиен)

C₄H₄Cl₂
844

Госучёт: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,005

Кл.: -