Пропен (Метилэтилен; пропен; пропилен-1; пропен-1)

C₃H₆
521

Госучёт: Пропилен

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: да

ПДК м.р.: 3

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 3