Аценафтен (1,2-Дигидроаценафталин; периэтиленнафталин)

C₁₂H₁₀
714

Госучёт: -

Разм.: мг/м³

Тв.: да

ЛОС: нет

CH: да

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,07

Кл.: -