2-Хлорбута-1,3-диен (Полихлорпрен, поли-2-хлор-1,3-бутадиен)

C₄H₅Cl
0930
2-Хлорбута-1,3-диен

ПДК м.р.: 0,02

ПДК с.с.: 0,007

ПДК с.г.: 0,002

ОБУВ: -

Кл.: 2

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

Госучёт: Хлоропрен