1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (2H-Гептафторпропан; 2-гидрофторпропан; 2-гидроперфторпропан)

C₃HF₇
0989
Хладон-227еа

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 20

Кл.: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

Госучёт: -