Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

C₆H₆
0602
Бензол

ПДК м.р.: 0,3

ПДК с.с.: 0,06

ПДК с.г.: 0,005

ОБУВ: -

Кл.: 2

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: да

Госучёт: Бензол