Дихлор(диметил)силан (по гидрохлориду) (Дихлордиметилсиликон; диметилсиландихлорид; дихлордиметилсилан)

C₂H₆Cl₂Si
0951
Дихлор(диметил)силан

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,1

Кл.: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: нет

CH: нет

Госучёт: -