Дифенилдихлорсилан (Дифенилсилилдихлорид; дифенилсиликондихлорид)

C₁₂H₁₀Cl₂Si
0841
Дифенилдихлорсилан

ПДК м.р.: -

ПДК с.с.: -

ПДК с.г.: -

ОБУВ: 0,01

Кл.: -

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: нет

CH: нет

Госучёт: -