Дихлорметан (Метиленхлорид; метан дихлорид; метилен бихлорид; метилен хлорид; метилен дихлорид)

CH₂Cl₂
869

Госучёт: Метилен хлористый

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

ПДК м.р.: 8,8

ПДК с.с.: 0,6

ПДК с.г.: 0,2

ОБУВ: -

Кл.: 4