1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид) (винилиден хлористый; винилиден хлорид; дихлорэтилен несимметричный)

C₂H₂Cl₂
0820
1,1-Дихлорэтилен

ПДК м.р.: 0,2

ПДК с.с.: 0,08

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 2

Разм.: мг/м³

Тв.: нет

ЛОС: да

CH: нет

Госучёт: -