Селен диоксид/в пересчете на селен/ (Селен (IV) диоксид (1:2), ангидрид селенистый)

O₂SE
0329
Селен диоксид

ПДК м.р.: 0,1

ПДК с.с.: 0,05

ПДК с.г.: -

ОБУВ: -

Кл.: 1

Разм.: мкг/м³

Тв.: да

ЛОС: нет

CH: нет

Госучёт: -